Hyreslagen

Hyreslagen tillämpas vid övergivet gods på fastigheter.

När det kommer till rensning av cyklar tillämpas hyreslagen sedan en tid tillbaka. Hyreslagen säger att om en boende eller dess närstående lämnat kvar gods så ska detta anses vara övergivet efter tre månader från att en anmaning skett om att återta ägorna. När det gäller cyklar är det väldigt svårt att veta i vems ägor de tillhör. På så sätt kan en riktad anmaning inte ske. I dessa fall ska fastighetsägaren göra allt som går för att informera ägaren. Om detta ej är möjligt, som i nästan alla fall, gäller en karenstid på sex månader istället för tre.

Länkar:

Hyreslagen
Artikel: Cykelrensning kan vara olagligt
HSB om cykelrensning